הלוואה לשכירים

הלוואה לשכירים

קבלת הלוואה לשכירים בתנאים משתלמים

בשנים האחרונות של הכלכלה העולמית ידוע על נפיחות. משברים כמו גם מרכז העיר כמעט עמדו על סף קריסה ואילו הדקמרון העליון המשיך להיות עשיר. אך בשנים האחרונות היו סימני רגיעה בתחום ונראה כי האבטלה בשנים האחרונות נמוכה משמעותית מהשנים הקודמות. רבים מחברי החברה מצאו אז עבודה בחברות הגדולות שהרכיבו את מספר המשרות כדי לעודד את הצלחת הכלכלה הישראלית למרות המשבר. אך למרות שרבים מהאנשים היו מאורסים, מצבם הכלכלי היה רחוק מלהיות נבון, והם מעולם לא הוצאו לביצוע הלוואות לסגירת חובות ישנים. הבנקים וחברות ההלוואות השונות ראו גם כי ישנם מכרים הדורשים החזר הלוואות, וכי ידוע שיש להם גם את הביטחון להעניק להם הלוואה. הלוואות שכירות מהוות כ- 40 אחוז מסך ההלוואות בשנה ורוב העובדים מקבלים תנאים טובים מההלוואה וספקי הבנקים.

קבלת הלוואות לעובדים באמצעות הבנקים

ידוע כי כל הדרך לקחת כל הלוואה עוברת בדרך כלל בשערי הבנק האזורי, הבנקים שמספקים את רוב השנה הלוואות במדינת ישראל, מעניקים הלוואה לעובד שהשכיר חלק משירותי ההלוואות שמציעים הבנקים. הלוואת עובדים שכירה מותנית בכך שהעובד השכיר מקבל שכר מדי חודש והוא חודש על ידי מיקום העובדה שהוא מממן. כמובן, מתן הלוואה לעובד תלוי גם במצבו הכלכלי, כמו חוב פיננסי שצבר בעבר, מצב בו העובר היה בחשבונו, נכסים שצברו ועוד. אך אם ניתן לומר את כל זה בבירור כי מרבית הבנקים נותנים הלוואה לעובד בצורה פשוטה וקלה יותר מאדם ללא עבודה.

הלוואה לשכירים דרך מקום העבודה

עד עכשיו ציינו שירותי בנקאות המספקים הלוואות להשכרה במספר חלופות אפשריות. אולם בסעיף זה נתמקד בשירותי ההלוואות של העובדים השכירים המוצעים על ידי מקום העבודה. ברוב המקרים, לחברות הגדולות בישראל יש תנאי חוזה טובים לעובדי החברה או המפעל. ובחברות ומפעלים רבים ניתן לקחת הלוואה לעובדי החברה או למפעל בתנאים נוחים מאוד. חברות פיננסיות גדולות אינן מושפעות מלקיחת סדרת הלוואות בגודל "סמל /" בפתיחות בהשוואה למחזור החודשי של החברה, ולכן החברות הגדולות מספקות לעובדיהן שירותים המוצעים להלוואות עובדים.

ההלוואות במקום העבודה מאופיינות בתנאים מעשיים מאוד עבור עובדי החברה, לרוב מדובר בריבית נמוכה מאוד (לעיתים הלוואה ללא ריבית כלל) מעבר לפדיון ההלוואה נוח יותר לפדיון של חברות מלוות רשמיות ואגרות חוב בנקאיות.

בנוסף המומחים שלנו שמחים להציג לכם את:

 • הלוואה לעובד
 • הלוואה לשכיר
 • הלוואות אישיות
 • הלוואה לשכירים
 • הלוואות מיידיות לשכירים
 • הלוואות חוץ בנקאיות לשכירים
 • הלוואה בערבות מדינה לשכירים
 • הלוואות לשכירים בצקים
 • הלוואות לשכירים ללא ערבים
 • ריבית הלוואה לעובד
 • חישוב ריבית הלוואה לעובד
 • הלוואה גדולה לשכירים
 • הלוואה מהמדינה לשכירים
 • הלוואה לשכירים מיידית
 • הלוואות לשכירים ללא ריבית
 • הלוואה חוץ בנקאית לשכירים
מודעות: