הלוואה חוץ בנקאית מיידית בהוראת קבע

משכנתא חוץ בנקאית לנכס קיים

תוכן עניינים

משכנתא חוץ בנקאית לנכס קיים
משכנתא חוץ בנקאית לנכס קיים

כאשר אנו רוצים לרכוש נכס למגורים לרוב נצטרך לבקש משכנתא. כאשר מדובר בנכס להשקעה נצטרך להביא את הכסף מהבית מה שנקרא או למשכן נכס קיים שלנו בשביל לקבל משכנתא נוספת לצורך ההשקעה. משכנתא נוספת אגב יכולה לשמש גם לצרכי תשלום חובות והפחתת ההוצאות החודשיות, גם לצרכי השקעה וגם לצרכים אחרים. העובדה שנכס קיים משמש כערבון לבקשת המשכנתא מפחיתה את הפרוצדורה הביורוקרטית הנדרשת לקבלת המשכנתא בצורה משמעותית.

מהי משכנתא על רגל אחת וממי מקבלים אותה?

משכנתא היא הלוואה גדולה המתפרסת בדרך כלל לטווח זמן ארוך. בשל גודל ההלוואה, כדי שהזוג המבקש את המשכנתא יוכלו לעמוד בהוצאות החודשיות, ההלוואה בנויה בצורה כזו שהפריסה תהיה ארוכת טווח בדרך כלל ל15 עד 30 שנה. ההחזר החודשי יהיה כמה אלפי שקלים בחודש כאשר חצי מזה בדרך כלל יהיו תשלומי ריבית וחצי (בערך) תשלומי קרן. בתחילת התקופה משלמים יותר ריבית וככל שמתקדמים עם התשלומים לאורך השנים התמהיל של התשלום החודשי קטן בריבית וגדל בקרן. בדרך כלל נקבל את המשכנתא מהבנק אם כי כיום ניתן לבקש אותה גם מגופים חוץ בנקאיים שונים.

משכנתא חוץ בנקאית לנכס קיים – מה קורה אם הבנק מסרב לנו למשכנתא?

יכול להיות שתלכו אל הבנק, תציגו את ההתנהלות שלכם בחשבון, הסכום שאתם מבקשים, ההון האישי שיש לכם והבנק עדיין יסרב לבקשה שלכם או יהיה מוכן להעניק משכנתא בתנאים או בסכום שלא מספיקים לצרכים שלכם ולכן אין טעם להסכים להם. במקרים כאלה ואחרים ייתכן ותרצו לפנות לחברה חוץ בנקאית, לבקש משכנתא חוץ בנקאית לנכס קיים ולשעבד את הנכס הקיים שלכם לטובת קבלת משכנתא חדשה/נוספת.

מה הכוונה משכנתא חוץ בנקאית לנכס קיים?

הכוונה היא שאתם פועלים מול גוף חוץ בנקאי עצמאי הפועל תחת פיקוח משרד האוצר ומורשה לתת הלוואות בישראל ומעניק הלוואות משכנתא בסכומים גדולים, כנגד שעבוד הנכס הקיים שלכם. לכן אם נקלעתם לחובות שאתם צריכים לשלם, רואים בכך הזדמנות להפחית משמעותית את ההוצאות החודשיות שלכם, צריכים את הכסף לטיפול רפואי דחוף חס וחלילה, זקוקים לכסף לצורך רכישת רכב או אפילו לשדרוג מקום מגורים – תוכלו לשעבד את הנכס הקיים ולקבל משכנתא בתנאים נוחים בדרך כלל.

כיצד זה עובד וכמה נוכל לקבל?

הגוף המלווה מחתים אתכם על שעבוד הנכס, כך שבהתאם להסכם שלכם אם X תשלומים לא מכובדים הגוף המלווה רשאי למכור את הנכס ולפנות אתכם ממנו בצו משפט. גובה המשכנתא שתוכלו לקבל תהיה נגזרת של עד 50% בדרך כלל מערך הנכס המשועבד.

מודעות: