הלוואה חוץ בנקאית מיידית בהוראת קבע

הלוואה מותנית

תוכן עניינים

הלוואה מותנית
הלוואה מותנית

מהי הלוואה מותנית ולמי היא מיועדת?

הלוואה מותנית היא הלוואה ייחודית, אשר ניתנת מטעם משרד החינוך, באמצעות בנק דיסקונט, והינה מיועדת לתלמידים במקצוע ההוראה, אשר מתעתדים גם לעסוק במקצוע בעתיד. שמה של ההלוואה ניתן לה, מאחר שאם למעשה עומדים בתנאים שלה, היא איננה ניתנת כהלוואה, אלא כמענק – ולכן אין צורך להחזיר אותה. רק אם לא עומדים בתנאי שלה, היא הופכת להיות הלוואה לכל דבר, ויהיה צורך להחזיר את הסכום בהמשך. הרעיון הוא כמובן לעודד תלמידי הוראה ליטול הלוואה מותנית, ולעמוד בכל התנאים כשהמרכזיים שבהם הוא סיום הלימודים, ועיסוק במקצוע ההוראה.

מידע נוסף על ההלוואה המותנית

  • מי זכאי לקבל הלוואה מותנית? – זכאים האנשים הבאים: אנשים אשר לומדים לתואר ראשון אקדמי בתחום ההוראה, אנשים שלומדים הוראה מסגרת שאיננה אקדמית (ואז ההלוואה היא רק על השנתיים הראשונות של הלימודים), ואנשים אשר מבצעים הסבה אקדמית להוראה (ואז ההלוואה היא עבור שנת לימודים אחת).
  • מה עושים עם הלוואה מותנית? – יש לציין כי הסכום שהתלמיד נוטל באמצעות הלוואה מותנית, עובר ישירות למוסד הלימודי. כלומר, התפקיד של ההלוואה הוא אחד ויחיד – לממן את שכר הלימוד, כאשר גובה ההלוואה יכול להשתנות ותלוי בסטטוס התלמיד ובתוכנית ההכשרה שבה הוא חבר. אין אם כן יכולת להשתמש בכספי ההלוואה למטרות אחרות שאינן מימון הלימודים.
  • חריגים לתנאים – לא כל מי שלומד את מקצוע ההוראה יכול ליטול הלוואה מותנית. לעתים הדבר נובע מהטבות אחרות שיש במסלול שלו – כמו מורים בתחום היהדות להם יש הטבות אחרות ללימודים, ולכן אינם זכאים להטבה הנ"ל. גם מורים בפועל שלומדים הוראה לא יכולים לקבל את ההטבה, ויש רשימה נוספת שקיימת באתר משרד החינוך.

מה הלוואה מותנית מאפשרת?

חשוב מאד לציין שלמרות הסייגים השונים, הרי שרוב האנשים שנוטלים הלוואה מותנית, מצליחים בהחלט לקבל אותה כמענק מלא, והדבר מסייע להם מאד לקבל הכשרה כמורים מן המניין ולעסוק במקצוע ההוראה. על כן, כדאי בכל מקרה לפנות לחברות שעוסקות בתחום, ולברר האם גם אתם עומדים בתנאים הנדרשים.

אנחנו בחברת ZIX מספקים הלוואות בתחומים הבאים:

מודעות: